Bez nazwy-1 ul. W ojs k a P ols k iego W oda Śmieci K aplica

Kwatera (numer I-III) rząd (litera od A-E) numer (numer od 1-9)

Imię i Nazwisko

Data urodzenia: dd.mm.rrrr

Data śmierci: dd.mm.rrrr